Obsah tohoto webu zatím hledá své konečné znění.

Finance

Projekt Pandita určitě můžete finančně podpořit. Používáme tento transparentní účet od Reifeisenbanky:

Číslo účtu: 2174622001/5500
Název účtu: Dharma zdarma

Mezinárodní platby

IBAN: CZ36 5500 0000 0021 7462 2001
BIC: RZBCCZPP

Pohyby na účtu je možné sledovat přímo na webových stránkách Reifeisenbanky:

Pohyby na transparentním účtu.