Obsah tohoto webu zatím hledá své konečné znění.

Knihy

Dobré otázky, dobré odpovědi - Shravasti Dhammika
Další knihy a texty jsou k dispozici na google disku PANDITA.