Obsah tohoto webu zatím hledá své konečné znění.

PŘEDMLUVA KE ČTVRTÉMU VYDÁNÍ

Asi před 18 lety mě navštívila skupina mladých lidí, kteří praktikovali buddhismus a studovali na singapurské universitě. V průběhu studia zjistili, že nedokáží uspokojivě odpovědět na otázky o buddhismu, které jim kladlo jejich okolí.

V průběhu naší diskuze mě velmi zarazilo, jak málo tito mladí, vzdělaní a inteligentní lidé věděli o svém náboženství a jaké problémy měli s vysvětlováním jeho základních principů. Zapsal jsem si otázky, se kterými za mnou přišli, přidal jsem několik vlastních, a tak vznikla kniha Dobré otázky, dobré odpovědi.

Původně byla určena pouze pro Singapur, ale k mému překvapení si našla své čtenáře na celém světě. Několikrát byla vytištěna i ve Spojených státech, Malajsii, Indii, Thajsku a na Srí Lance a počet výtisků anglické verze překročil 150 000. Navíc byla přeložena do dalších čtrnácti jazyků včetně např. španělštiny nebo indonéštiny.

Do tohoto čtvrtého revidovaného a rozšířeného vydání jsem přidal některé další otázky a doufám, že se mi na ně podařilo uspokojivě odpovědět. Také jsem přidal kapitolu obsahující některé Buddhovy výroky. Kéž tato malá kniha dál podněcuje zájem o Buddhovo učení.

S. Dhammika