Obsah tohoto webu zatím hledá své konečné znění.

3. Buddhismus a Bůh

Věří buddhisté v Boha?
Ne, nevěří. Mají pro to několik důvodů. Buddha stejně jako moderní sociologové a psychologové věřil, že náboženské představy, především pak představa o Bohu, mají svůj původ ve strachu. Buddha říká:

„Sevření strachem uchylují se lidé ke svatým horám, svatým lesům, svatým stromům a oltářům.“ Dp. 188

Primitivní člověk zjistil, že žije v nebezpečném a nepřátelském světě. Měl strach z divokých zvířat, z nedostatku jídla, ze zranění a nemoci a z přírodních jevů jako jsou hromy, blesky a sopky.

Před těmito fenomény nebyl nikdy v bezpečí, a tak si vytvořil představu o Bohu, která mu poskytovala více pohodlí v dobrých časech, odvahu v nebezpečí a útěchu v dobách, kdy se mu nedařilo.

I dnes si lze všimnout, jak se lidé začínají zajímat o spiritualitu v kritických obdobích, a uslyšíte je říkat, že víra v Boha nebo bohy jim dává sílu k životu. Uslyšíte, že věří v určitého Boha, protože se k němu modlili v dobách, kdy to potřebovali, a jejich modlitba byla vyslyšena.

Tohle všechno odpovídá Buddhově tvrzení, že představa o Bohu je odpovědí na strach a frustraci. Buddha nás učil, abychom se naučili porozumět svým strachům, zmenšili naše touhy a klidně a odvážně přijímali věci, které nejsme schopni změnit.

Druhým důvodem, proč Buddha nevěřil v Boha, je neexistence důkazů, které by představu o Bohu potvrzovaly. Existuje několik náboženství, která tvrdí, že boží slova jsou zachována v jejich svatých knihách, že jen oni sami rozumí podstatě Boha, že jejich Bůh existuje a že bůh ostatních náboženství neexistuje.

Podle některých náboženství je Bůh pohlaví mužského, podle jiných ženského a některá tvrdí, že je bezpohlavní. Tato náboženství jsou spokojená a věří v to, že k dispozici jsou bohatá svědectví dokazující existenci jejich Boha, a nevěřícně se smějí důkazům jiných náboženství, která se pokouší dokázat existenci jiného Boha.

Všechna tato náboženství se snažila celá staletí najít důkaz o existenci Boha. Není překvapující, že se jim žádný reálný, podstatný nebo nepopiratelný důkaz nepodařilo najít.

Třetí důvod, proč Buddha nevěřil v Boha, je ten, že víra v něj není nutná. Někteří tvrdí, že víra v Boha je nutná k vysvětlení původu vesmíru. Ale tak to není. Věda velmi přesvědčivě vysvětlila, jak vesmír vznikl, aniž by musela ve svém vysvětlení použít Boha.

Někdo říká, že víra v Boha je nutná k tomu, aby člověk žil šťastným a smysluplným životem. Znovu můžeme říci, že to tak není. Na zemi žijí miliony ateistů, a to nezmiňujeme buddhisty, kteří žijí užitečný, šťastný a smysluplný život bez víry v Boha.

Jiní zase tvrdí, že víra v Boha je nutná, protože lidské bytosti jsou slabé a nejsou schopny si pomoci samy. Zde se zdá být skutečnost opět opačná. Často slyšíme o lidech, kteří překonali invaliditu, handicapy, obrovské překážky a těžkosti díky svým vlastním vnitřní zdrojům, pomocí vlastního úsilí a bez víry v Boha.

Podle jiných je Bůh nutný pro lidskou spásu. Tento argument platí pouze pokud přijmete teologický koncept o Bohu spasiteli; buddhisté v tuto představu nevěří.

Na základě vlastní zkušenosti Buddha viděl, že každá lidská bytost má potenciál očistit svou mysl, rozvinout nekonečnou laskavost, soucit a moudrost. Ve svém učení přenesl pozornost od nebe k srdci a dodával nám odvahu k tomu, abychom našli řešení našich problémů v sebeporozumění.

Když není Bůh, jak tedy vznikl vesmír?
Všechna náboženství mají své příběhy a mýty, které se pokoušejí odpovědět na tuto otázku. V dávných časech byly mýty jediným vysvětlením o počátku vesmíru.

Ve dvacátém století ale lidstvo již zná fyziku, astronomii a geologii a mnoho z těchto mýtů bylo překonáno vědeckými fakty. Věda vysvětlila počátek světa bez odkazu na představu o Bohu.

Co Buddha říká o počátku světa?
Je zajímavé, že Buddhův pohled na začátek světa je velmi blízký pohledu vědeckému. V tzv. Agaňňa Suttě Buddha popisuje, jak je vesmír zničen a opět znovu vzniká do současné podoby po období bezpočtu milionů let.

První formy života se vytváří na povrchu vody, v průběhu dalších mnoha milionů let se vyvíjí od jednoduchých ke komplexním organismům. Všechny tyto procesy jsou bez začátku a konce a jsou uvedeny v chod přirozenými příčinami.

Říkáte, že neexistují důkazy o existenci Boha. Ale co zázraky?
Je mnoho lidí, kteří říkají, že zázraky jsou důkazem boží existence. Slyšíme o přesvědčivých tvrzeních, že došlo k nějakému zázračnému uzdravení, ale nedaří se nám ho doložit lékařským potvrzením.

Slýcháme i o zprávách z druhé ruky o tom, že byl někdo zázračně zachráněn před katastrofou, ale nikdy nenajdeme očitého svědka, který by to dosvědčil. Jindy se k nám zase donese zvěst, že modlitba uzdravila nemocné tělo nebo zlomenou nohu, ale nikdy se nám do rukou nedostane výsledek rentgenu nebo dosvědčující komentář lékařů.

Neověřená přesvědčivá tvrzení, zvěsti a zprávy z druhé ruky nejsou náhradou za solidní evidenci. A solidní evidence o zázracích je velmi vzácná. Nevysvětlitelné věci se nicméně stávají a neočekávané události se objevují. Ale naše neschopnost vysvětlit takové věci nedokazuje existenci Boha. Jenom dokazuje, že naše znalosti jsou stále nekompletní.

Před tím, než se rozvinula moderní medicína, když lidé ještě neznali původ nemocí, věřili, že Bůh nebo Bohyně seslali nemoc jako trest.

Dnes již víme, co způsobuje tyto věci, a když onemocníme, můžeme brát léky. Ve chvíli, kdy budou naše znalosti o světě úplnější, budeme schopni porozumět tomu, co způsobuje nevysvětlitelné jevy, stejně jako jsme nyní schopni porozumět tomu, co způsobuje nemoci.

Ale tolik lidí věří v nějakou formu Boha, tak to musí být pravda.
Kvůli tomu určitě ne. V jednu dobu všichni věřili, že svět je placatý, ale všichni se mýlili. Počet lidí, kteří věří nějakému tvrzení, není měřítkem jeho pravdivosti.

Jediný způsob, jak ověřit, jestli je nějaké tvrzení pravdivé, je podívat se na fakta, která za ním stojí, a prověřit důkazy o nich.

Když buddhisté nevěří v Boha, v co tedy věří?
Věří, že každá lidská bytost je cenná a důležitá a že všechny mají potenciál stát se Buddhou – perfektní lidskou bytostí. Věří, že lidé dokáží překonat vlastní zaslepenost a iracionalitu a vidět věci takové, jaké jsou.

Věří, že hněv, nenávist, zlá vůle a žárlivost mohou být nahrazeny láskou, trpělivostí, štědrostí a laskavostí. Věří, že všechno toto je v možnostech každého člověka, když vyvine úsilí, podporován a veden ostatními přáteli – buddhisty – a inspirován příkladem Buddhy.

Jak říká Buddha:

„Nikdo vás nezachrání, vy sami musíte jít, Buddhové jen jasně ukazují cestu.“

Dp. 165