Obsah tohoto webu zatím hledá své konečné znění.

8. Vegetariánství

Buddhisté by měli být vegetariáni, že?
Ne nutně. Buddha nebyl vegetarián. Neučil své žáky, aby byli vegetariáni, a ani dnes nejsou všichni buddhisté vegetariáni. Buddha se o stravování masem vyjádřil následujícím způsobem:

„Hrubé a nelítostné chování, ubližování přátelům, nemilosrdnost, arogance a chtivost – to činí člověka nečistým, nikoli pojídání masa. Neetické chování, odmítnutí splacení vlastních dluhů, podvádění v povolání, býti přičinou sporů mezi lidmi – to činí člověka nečistým, nikoli pojídání masa.“

Sn, 246 – 247

Ale když jíme maso, tak jsme nepřímo odpovědní za smrt zvířete. Není to porušení prvního předpisu?
Je pravda, že když jíme maso, tak jsme nepřímo a částečně odpovědní za smrt druhé bytosti, a to platí i pro vejce.

Farmář musí udělat na své úrodě postřik insekticidem a jedy, aby zelenina dorazila na náš stůl. Platí také to, že zvířata musí zemřít i před tím, než si můžeme koupit pásek, kabelku, mýdlo a tisíce dalších produktů.

Je nemožné žít bez toho, aniž bychom nějakým způsobem byli nepřímo zodpovědní za smrt druhých bytostí. To je vlastně jen další příklad První ušlechtilé pravdy, která říká, že součástí života je utrpení.

Když se snažíte dodržovat první předpis, vyhýbáte se přímému zabíjení živých bytostí.

Ale v mahajánovém buddhismu se maso nejí.
To není pravda. Mahajánový buddhismus v Číně sice kladl velký důraz na nepožívání masa, ale jak mniši, tak i laikové v mahajánové tradici v Japonsku a v Tibetu obvykle maso konzumují.

Ale já si přesto myslím, že buddhista by měl být vegetarián.
Kdyby jeden člověk byl velmi přísný vegetarián, ale byl by sobecký, nečestný a zlý, a druhý člověk by vegetarián nebyl, ale byl by ke druhým ohleduplný, byl by čestný, štědrý a laskavý, který z nich by byl lepší buddhista?

Ten, který by byl čestný a laskavý.
Proč?

Protože takový člověk má dobré srdce?
Přesně. Člověk, který maso jí, může mít dobré srdce, stejně jako člověk, který maso nejí, může mít srdce nečisté. V Buddhově učení je důležitá kvalita vašeho srdce, nikoli kvalita vaší diety.

Mnoho buddhistů si dává velký pozor na to, aby nejedli maso, ale nezajímá je to, jak jsou sobečtí, nečestní, krutí a závistiví.

Je lehké změnit své stravovací návyky a je těžké změnit své srdce. A tak jestli jste vegetarián nebo ne, pamatujte, že očišťování mysli je v buddhismu to nejdůležitější.

Považuje buddhismus vegetariána s dobrým srdcem za lepšího člověka než nevegetariána s dobrým srdcem?

Kdyby vegetarián s dobrým srdcem nejedl maso se záměrem nepříspívat ke krutostem spojeným s moderním průmyslovým farmařením, jistě by rozvinul svůj soucit a laskavost do větší míry než nevegetarián s dobrým srdcem.

Mnoho lidí, kteří praktikují Buddhovo učení, s postupem času zjistí, že přirozeně inklinují k vegetariánství.

Slyšel jsem, že Buddha zemřel poté, co snědl zkažené vepřové maso. Je to pravda?
Není. Poslední Buddhovo jídlo nazývají buddhistické texty výrazem súkara maddava. „Súkara“ znamená v jazyce páli prase, ale význam celého sousloví súkara maddava dnes již neznáme, a tak mohlo být posledním Buddhovým pokrmem i pečivo, zelenina nebo cokoli jiného.

Ať to bylo cokoli, někteří lidé došli k závěru, že Buddha zemřel po požití zkaženého vepřového masa. Buddha zemřel v 80 letech a před svou smrtí byl několik měsíců nemocný. Ve skutečnosti bylo příčinou jeho smrti stáří.