Obsah tohoto webu zatím hledá své konečné znění.

9. Štěstí a osud

Co Buddha učil o magii a předpovídání budoucnosti?
Buddha považoval magii, předpovídání osudu, nošení kouzelných ochranných přívěsků, a věštění za neužitečné pověry a výslovně je svým žákům zakazoval provádět. Nazývá je dokonce nízkými:

„Zatímco někteří lidé si vydělávají na své živobytí špatným a nízkým způsobem tak, že důvěřivým čtou z ruky, věští pro ně podle znamení, vykládají jim jejich sny, mnich Gautama se těmto nízkým a špatným druhům obživy vyhýbá.“

D. I, 9-12

Tak proč někdy lidé tyto věci praktikují a věří v ně?
Protože je v nich chtivost, hněv a zaslepenost. Ve chvíli, kdy lidé porozumí Buddhovu učení, uvědomí si, že čisté srdce je dokáže ochránit lépe než trocha kovu a několik zarecitovaných slov, a už se na tyto věci nebudou spoléhat.

V Buddhově učení jsou čest, laskavost, porozumění, trpělivost, odpuštění, štědrost, věrnost a další dobré kvality tou opravdovou ochranou a poskytují skutečný blahobyt.

Ale nějaká magie funguje nebo ne?
Znám člověka, který se živí magií. Tvrdí, že jeho kouzla vám přinesou štěstí, prosperitu a budou garantovat výhry v loterii. Ale jestliže je pravda to, co říká, tak proč už není multimilionář?

Jestliže jeho kouzla fungují, tak proč nevyhrává v loterii každý týden? Jediné štěstí, které ten člověk má, je, že lidé jsou dost hloupí na to, aby si koupili jeho hloupá kouzla.

Existuje tedy taková věc jako štěstí?
Slovník definuje štěstí jako „víru v to, že cokoli dobrého nebo špatného se stane, je důsledkem náhody nebo osudu.“ Buddha tento výklad naprosto odmítl.

Všechno, co se stane, má svou specifickou příčinu nebo příčiny a musí existovat nějaký vztah mezi příčinou a následkem. Když například onemocníte, má to své příčiny.

Vaše tělo musí přijít do styku s bakteriemi a musí být oslabené natolik, že jejich působení podlehne. Existuje určitý vztah mezi příčinou (bakterie a oslabené tělo) a důsledkem (nemoc).

Neexistuje ale žádný vztah mezi tím, že máte u sebe papírek s několika slovy a tím, že jste bohatí nebo uděláte zkoušky. Buddhismus učí, že cokoli se stane, stane se z nějaké příčiny nebo příčin a ne proto, že je to náhoda, osud nebo štěstí.

Lidé, které štěstí zajímá, se vždy snaží něco dostat – většinou více peněz a bohatství. Buddha nás učí, že daleko důležitější je naše mysl a naše srdce. Říká:

„Být bohatý zkušenostmi a velmi dovedný.
Být dobře vycvičený
a být schopen dobře volit slova -
to je to největší štěstí.

Podporovat matku a otce,
starat se o ženu a děti
a mít nesložité povolání -
to je to největší štěstí.

Být štědrý, spravedlivý,
pomáhající vlastním příbuzným
a bez viny v jednání -
to je to největší štěstí.

Vyhýbat se zlu
a silným nápojům.
Být vždy pevný ve své poctivosti -
to je to největší štěstí.

Úcta, skromnost,
spokojenost, vděčnost
a naslouchání dobré Dhammě -
to je to největší štěstí.“

SN. 261-6