Obsah tohoto webu zatím hledá své konečné znění.

Použité zkratky

A., Anguttara-nikája;
D., Dígha-nikája;
DP., Dhammapada;
M., Madždhima-nikája;
S., Samjutta-nikája;
SN., Sutta-nipáta;
UD., Udána;

Zkratky označují části pálijského kánonu.